Ordinacija Online

Stomatolog Dr Goran Popović

Preventivna stomatologija Parodontologija           
Zalivanje fisura 500 Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici) 1000
Uklanjanje mekih naslaga 1000  Kiretaža parodontalnih džepova (po vilici) 2500
Impregnacija zuba fluoridima   1000 Režanj operacija (po zubu) 6000
Bolesti zuba  Protetika  
Amalgamska plomba jednopovršinska   2000  Livena nadogradnja-jednokoreni zub 2400
Amalgamska plomba dvopovršinska 2500 Livena nadogradnja dvo i trokoreni zub 3600
Amalgamska plomba tropovršinska 2500 Metalokeramička kruna 9600
Kompozitna plomba jednopovršinska  1800 Bezmetalna kruna 30000
Kompozitna plomba dvopovršinska 2000 Skidanje krune 500
Kompozitna plomba tropovršinska 2200 Privremena kruna 1500
Kompozitna plomba sa celuloidnom krunom 5000 Akrilatna proteza od 19500
Aplikacija Ca(OH)2 1000 Vizil proteza 42000
Aplikacija caustinerf 1000 Podlaganje proteza 6000
Punjenje kanala korena (po korenu) 1500 Reparatura proteze 4800
Mortalna amputacija pulpe 1000 Ankeri (par) 28500
Prva pomoć 1000 Fiberglas nadogradnja 4500
Parapulpni kočić (po komadu) 1000 Estetska stomatologija
Vitalna ekstirpacija nerva 1000 Izbeljivanje avitalnog zuba 1000
Oralna hirurgija Izbeljivanje zuba 12500
Rutinsko vađenje zuba sa separacijom 2000 Postavljanje cirkona 1000
Rutinsko vađenje zuba 1500 Splint 4800
Hirurško vađenje zuba 4000 Akontacija za rad je 50%.Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi rada obavezuhje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova. Cene su izražene u dinarima. Cenovnik važi od 11.11.2015.
Hirurško vađenje impaktiranih zuba 12000
Resekcija jednokorenog zuba 12000
Resekcija dvokorenog zuba 18000
Implantati  (cena uzavisnosti od proizvođača)