Trudnoća i stomatologija

Ako je trudnoća normalna (nije rizična) onda su sve stomatološke intervencije dozvoljene što podrazumeva i davanje anestezije. Kod komplikacija u trudnoći potrebno je da ginekolog napiše šta  ne sme da se radi.

Deca i stomatologija

Treba popravljati mlečne zube jer su oni čuvari prostora za stalne zube. Zašto dozvoliti da dete prerano sazna za bol i oticanje.Prvi dolasci deteta kod stomatologa su presudni za dalju međusobnu saradnju. Dolazak kod stomatologa treba da bude prijatan, a dete treba da upozna prostor i stomatologa kako bi se uspostavilo poverenje.Taj prvi dolazak treba da bude što ranije dok dete nema problema jer samo tako prva intervencija može da bude bezbolna, kratka i zanimljiva

Garancija u stomatologiji

Svaki protetski rad ima svoj vek trajanja.Opšte zdravstveno stanje i godine starosti imaju vrlo bitan uticaj na trajanje protetskog rada.Treba obratiti pažnju na šta se odnosi garancija.Često se u oglasima može pročitati termin “doživotna garancija” što podrazumeva garanciju na protetski rad a ne garanciju na Vaše zube koji su nosači tog protetskog rada.

Implantati i stomatologija

Budućnost rešavanja problema bezubih vilica ili nedostataka zuba usled vađenja su implantati. Ne treba bežati od njih ako je opšte zdravstveno stanje dobro i ako je pacijent sposoban da dobro održava higijenu usne duplje. Pre intervencije pacijent popunjava upitnik o svom zdravstvenom stanju i potpisuje saglasnot za navedenu intervenciju. U ponudi su implantati različitog kvaliteta. U ordinacijama gde ne možete da dobijete račun ili nema fiskalne kase nemate nikakva prava i zakon Vas ne štiti.

Hronične bolesti i stomatologija

Kod nekih hroničnih bolesti je potrebna pismena saglasnost lekara koji vodi to oboljenje.Nikada nemojte prećutati Vašu bolest i lekove koje koristite. Uvek ispričajte čak i kada stomatolog slučajno zaboravi da Vas pita o tome. To je za Vaše dobro i ne zaboravite da nije sramota biti bolestan. Svaka informacija o Vašoj bolesti je lekarska tajna i obavezuje nas da je kao takvu sačuvamo.

Kompikacije u stomatologiji

Nakon stomatološke intervencije moguće su komplikacije a najčešće su bol i oticanje.U takvim situacijama treba se obratiti stomatologu jer može doći i do ozbiljnih zdravstvenih problema koji mogu i životno da Vas ugroze.